Obiekty Szkolne, Konferencyjne

Szkoły, uczelnie, aule, audytoria

nagłośnienie obiektów szkolnych

Montaż nagłośnienia radiowęzłowego w szkole to wiele korzyści zarówno dla dyrekcji placówki przez możliwość nadawania komunikatów, jak i uczniów dając im możliwość słuchania muzyki, reportaży czy paneli dyskusyjnych w trakcie przerw.
W celu ustalenia odpowiedniego systemu dla Państwa placówki, zapraszamy do kontaktu.


Przykładowe systemy nagłośnieniowe stosowane w placówkach szkolnych :